Lejebetingelser

Lejebetingelser for leje af Rømeregård

 • Når du sender en lejeforespørgsel via hjemmesiden, sendes den til udlejer, som kontakter dig og sender dig en faktura. Er det ikke muligt at leje i den periode, kontakter udlejer dig pr mail.

 • Når du modtager fakturaen, kan du regne med, at lejemålet er i orden. Du bekræfter lejemålet endeligt ved at betale fakturaen. Fakturaen indeholder oplysninger om hvor meget, hvordan og hvornår du skal betale.

   

 • Faktura skal betales senest 30 dage efter fakturadato, hvis ikke andet er aftalt. Hvis fakturadato er mindre end 30 dage før lejemålets start, betales faktura omgående.

   

 • Er faktura ikke betalt til tiden, betragter vi lejemålet som annulleret.

   

 • Ved afrejse skal benyttede lokaler rengøres og affald fjernes fra benyttede områder, ligesom rafter og brænde skal lægges på plads. Disse forhold kontrolleres af lejer og hytteinspektør i forbindelse med afrejse. I tilfælde af skader forvoldt af lejer eller manglende rengøring/oprydning skal lejer betale for udbedringen. Evt. omkostninger hertil indregnes i opgørelse af det indbetalte depositum. Er der ikke opkrævet depositum, fremsendes regning på arbejdet.

   

 • Ved indgåelse af aftale om indendørs lejemål tillægges et depositum – fortrinsvis til dækning af forventet forbrug af strøm. Strøm koster 4 kr. pr. kWh.

   

 • Efter lejemålets afslutning vil I modtage en opgørelse, som bl.a. indeholder forbruget af strøm og den deraf afledte pris. Overskydende depositum tilbagebetales, såfremt tilgodehavendet er mere end 50 kr. Kan det indbetalte depositum ikke dække udgiften til strøm, fremsender vi en regning, såfremt det skyldige beløb er mere end 50 kr.